Drukuj

 

Akcja Bezpieczny Stok

Akcja Bezpieczny Stok

 

 

Artykuł na podstawie materiałów dostarczonych przez: BEZPIECZNY STOK – prospołeczną kampanię, edukująca dzieci i młodzież szkolną z zagadnień bezpieczeństwa na stokach narciarskich. Upowszechnia zasady tzw. kodeksu narciarskiego, przygotowania do sezonu narciarskiego, konieczności jazdy w kasku zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. W jej ramach przeprowadzane są praktyczne akcje na stokach narciarskich z wykorzystaniem odpowiednich do wieku uczestników materiałów, zabaw i spotkań. Hasło akcji brzmi: „Najważniejsza komenda na stoku brzmi: Kaski włóż!”.

Partnerem medialnym akcji Bezpieczny Stok jest KOGIS – portal turystyki dziecięcej, organizator zimowisk snowboardowych i narciarskich i inni.