EKUZ czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest bezpłatna i upoważnia do świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej. Jeżeli dobrze przygotujemy dokumenty, wydanie jej zajmuje dosłownie 5 minut, warto więc poświęcić ten czas na wypadek nieprzewidzianych urozmaiceń urlopu w postaci złamania nogi, choroby dziecka itp.

 

Czasem w okresie wakacyjnym czy przedświątecznym możemy trafić na sporą kolejkę, najłatwiej więc uprościć sobie życie wysyłając faxem wniosek z zaznaczoną opcją przesłania karty pocztą oraz dokument poświadczający ubezpieczenie. Oczywiście takie rozwiązanie jest dobre tylko jeśli mamy minimum tydzień czasu do wyjazdu (EKUZy są wysyłane listem poleconym) i lepiej telefonicznie upewnić się, że dokumenty dotarły i są kompletne.

 

Trzeba mieć świadomość, że EKUZ uprawnia do korzystania wyłącznie z niezbędnych świadczeń zdrowotnych, więc plomby w zębie na pewno w ten sposób nie załatwimy. Dodatkowo możemy się nią posłużyć tylko w „państwowych” punktach opieki medycznej i na warunkach świadczeń przysługujących w danym kraju, możemy więc spotkać się z sytuacją, że oprócz części refundowanej trzeba będzie mimo wszystko coś dopłacić.

 

Wnioski o wydanie EKUZ dostępne są w formie elektronicznej na stronach NFZ. W większości przypadków interesować nas będzie EKUZ „dla osób ubezpieczonych w związku z pobytem czasowym (turystycznym)” : Wniosek o wydanie EKUZ dla osób ubezpieczonych - wyjazd turystyczny.

 

Każda z wyjeżdżających osób musi złożyć osobny wniosek o EKUZ, również na każde dziecko składamy osobny wniosek.

 

 

Wskazówki dotyczące wypełnienia poszczególnych punktów we wniosku o wydanie EKUZ

 

1. Wpisujemy dane osoby wyjeżdżającej (może to być osoba dorosła lub dziecko, przy czy tu oczywiście w podpunkcie 1.6.8 wpisujemy nr telefonu opiekuna)

 

2. Zaznaczamy, z jakiego tytułu osobie wyjeżdżającej przysługuje ubezpieczenie. Najpopularniejsze opcje to:

- W przypadku umowy o pracę - „Osoba zatrudniona”

- Własna działalność gospodarcza - „Osoba prowadząca rolniczą działalność gospodarczą”

- Dziecko lub ubezpieczany przez nas inny członek rodziny - „Osoba zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny”

 

3. Wypełniamy tylko w przypadku składnia wniosku o EKUZ dla dziecka (lub innego ubezpieczanego przez nas członka rodziny). Wpisujemy dane osoby, która odprowadza składkę - najczęściej będą to dane matki

 

4. Wpisujemy kraj docelowy wyjazdu (ale jeśli w drodze będziemy musieli skorzystać z karty, to oczywiście też będzie obowiązywała na terenie innego państwa UE) oraz datę początkową wyjazdu. Jeśli np. planujemy 2 wyjazdy do Austrii na narty w zimie to proponuję nie wpisywać daty powrotu tylko poprosić o wydane karty na najdłuższy możliwy okres (6 miesięcy), oszczędzi nam to kolejnej wizyty w NFZ.

 

5. Tylko jeżeli odbieramy EKUZ na własne nazwisko lub swojego dziecka wybieramy opcję „osobiście”, od całej reszty trzeba mieć pisemne upoważnienie do odbioru z imieniem i nazwiskiem oraz numerem dowodu osobistego osoby odbierającej kartę. Można też upoważnić kogoś zarówno do odbioru karty, jaki i wypełnienia i podpisania za nas wniosku o jej wydanie (Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią). Poniżej zaznaczamy jedną z zagadkowych opcji odebrania karty:

- „we właściwym Oddziale Wojewódzkim” - tzn. w oddziale wojewódzkim NFZ, w którym mieszkamy

- „w Oddziale Wojewódzkim, w którym złożony został wniosek” – czyli innym niż adres zamieszkania, opcja dopuszczalna dla osób ubezpieczonych w sytuacji np. pracy w innym województwie niż miejsce zamieszkania

- w …………………. ……………… Oddziale Wojewódzkim NFZ (innym niż ww.) – jeżeli żadna z powyższych opcji nie jest odpowiednia

Poniżej warto zaznaczyć opcję „Proszę o załączenie informacji dotyczącej systemu opieki zdrowotnej w państwie mojego pobytu”, ale jeśli wyjeżdżamy całą rodziną, to wystarczy zaznaczyć tę opcję tylko na 1 wniosku (po co nam 4 takie same papiery) – dostaniemy wydruk A4 o warunkach otrzymywania świadczeń zdrowotnych w danym kraju. Dobrze taką informację trzymać na wyjeździe razem z paszportami i EKUZami.

Jeżeli termin ważności naszej karty kończy się podczas wyjazdu, należy złożyć wniosek o wydanie kolejnej karty wpisując w punkcie 4.2 jako termin "od" następny dzień po tej dacie i na wyjazd zabrać obie karty. W przypadku zaś zgubienia ważnej karty EKUZ powinniśmy zgłosić się do NFZ z prośba o wydanie jej duplikatu.

 

Na koniec wpisujemy datę i czytelnie podpisujemy się (tzn. podpisuje się osoba wnioskująca o EKUZ, jeżeli jest to dziecko – podpisuje się osoba wskazana w punkcie 3, a jeżeli osoba wnioskująca złożyła upoważnienie do wypełnienia i odbioru Wniosku przez osobę trzecią – wskazana osoba trzecia). Na tym koniec wypełniania wniosku.

 

 

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć dokument poświadczający ubezpieczenie, najczęściej będzie to:

- przy umowie o pracę – podbita nie dalej niż miesiąc temu legitymacja ubezpieczeniowa (jeżeli wysyłamy dokumenty faxem należy pamiętać o przesłaniu strony z nazwiskiem ubezpieczonego oraz z bieżącym poświadczeniem przez zakład pracy) lub druk RMUA z poprzedniego miesiąca

- przy własnej działalności gospodarczej – potwierdzenie przelewu do ZUS składki zdrowotnej (na przelewie drukowanym z Internetu lepiej profilaktycznie przybić pieczątkę i podpisać papier, który z reguły „nie wymaga pieczęci ani podpisu”, ale nigdy nie wiadomo, na kogo trafimy…)

- dzieci obowiązują dokumenty osoby odprowadzającej składkę (czyli np. legitymacja ubezpieczeniowa mamy) plus potwierdzenie zgłoszenia do ubezpieczenia (czyli druk ZCNA lub ZCZA, jeżeli nie mamy jego kopii to musimy poprosić w firmie)