Regulamin i polityka prywatności

1. Celem portalu WAKACJE Z DZIECIAKIEM jest wymiana informacji na temat miejsc turystycznych w Polsce i na świecie oraz ocena ich pod kątem ogólnej atrakcyjności oraz potrzeb rodziców podróżujących z dziećmi.

 

2. Publikowane wypowiedzi są subiektywnymi opiniami Użytkowników. Portal WAKACJE Z DZIECIAKIEM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich.
Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w portalu WAKACJE Z DZIECIAKIEM.

 

3. Portal WAKACJE Z DZIECIAKIEM nie redaguje wypowiedzi zamieszczanych przez Użytkowników, ale zastrzega sobie prawo do ich niepublikowania, usunięcia bądź edycji gdy:
a. naruszają obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, są w formie obraźliwej lub wulgarnej;
b. użytkownik zamieszcza reklamy bądź inne materiały lub ogłoszenia o charakterze komercyjnym;
c. zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;
d. naruszają prawa patentowe, autorskie, tajemnice handlowe oraz inne prawa własności intelektualnej;
e. formularz dodawania nowego wpisu lub relacji zostały błędnie wypełnione lub niewłaściwymi treściami;
f. relacja ma charakter reklamy i nie pochodzi od turysty lecz osób związanych z daną atrakcją
g. relacja wzbudza  podejrzenie, iż służy jedynie sztucznemu podniesieniu lub obniżeniu opinii o atrakcji
h. mając na celu dbałość o jak najlepszy  poziom serwisu, główne zdjęcie wpisu może zostać zastąpione fotografią lepszą pod względem technicznym bądź jakościowym;
i. użytkownik dodał nową atrakcję, choć była ona już wpisana w serwisie.

 

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest portal WAKACJE Z DZIECIAKIEM.
Użytkownik korzystając z portalu nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, ponieważ portal nie prowadzi takiej działalności. Dane osobowe Użytkownika podawane podczas rejestracji lub dodawania relacji / opinii będą zachowane w tajemnicy i nie zostaną ujawnione osobom nieupoważnionym, ani przekazane innym podmiotom.
Dane Użytkowników mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania i wymiaru sprawiedliwości.

 

5. Portal WAKACJE Z DZIECIAKIEM udostępnia każdemu zalogowanemu użytkownikowi stronę profilową http://wakacjezdzieciakiem.pl/profil.html, do której użytkownik uzyskuje dostęp po zalogowaniu. Strona ta pozwala na wgląd, modyfikację i usunięcie posiadanych przez portal danych osobowych o Użytkowniku.

 

6. Prawa autorskie do zamieszczanych w portalu WAKACJE Z DZIECIAKIEM relacji i zdjęć należą do ich autorów. Materiałów tych nie można  kopiować do innych serwisów i mediów bez zgody autorów. Redakcja portalu WAKACJE Z DZIECIAKIEM zastrzega sobie możliwość wykorzystania ich fragmentów w serwisach społecznościowych (np. Facebook).